+420 601 385 966 Přihlásit

Protirakovinné účinky izolované frakce

Protirakovinné účinky frakce izolované z plodnic lékařské houby čaga, rezavec šikmý (Pers.: Fr. Pilát (Aphyllophoromycetideae)): studie in vitro

Houba čaga, rezavec šikmý (Pers.: Fr. Pilát (Hymenochaetaceae)), byla používána v lidovém léčitelství v Rusku, Polsku a většině pobaltských zemí jako čisticí a dezinfekční prostředek a jako odvar na žaludeční onemocnění, střevní červy, nemoci jater a srdce a léčbu rakoviny.

Bylo zveřejněno mnoho zpráv týkajících se zdraví prospěšných vlastností této houby, včetně antibakteriálních, hepatoprotektivních, protizánětlivých, protinádorových a antioxidačních účinků. Účelem této studie bylo vyhodnocení in vitro protirakovinné aktivity frakce IO4 izolované z rezavce šikmého.

Účinek na buněčnou proliferaci, pohyblivost a životaschopnost byl hodnocen v rozmezí rakovinných a normálních buněk. Čaga frakce připravená z usušených plodnic byla podrobena protirakovinnému hodnocení v buněčných kulturách plicního karcinomu (A549), adenokarcinomu tlustého střeva (HT-29) u lidí a gliomu (C6) u potkanů. Na testování toxicity v normálních buňkách byly aplikovány fibroblasty lidské kůže (HSF), endoteliální buňky bovinní aorty (BAEC), modely potkaních oligodendrocytů (OLN-93), hepatocyty (Fao), potkaní astroglie a myší neurony (P19). Byly aplikovány následující metody: proliferace nádorových buněk (MTT test a BrdU test), cytotoxicita (test LDH), pohyblivost nádorových buněk (test rány), morfologie nádorových buněk (barvení May-Grünwald-Giemsa) a detekce úmrtí (ELISA).

 

Doporučujeme
Extrakt ze sibiřské čagy 100g

Extrakt ze sibiřské čagy 100g

Vysoce kvalitní extrakt ze sibiřské čagy pro zdravý životní styl. Práškový extrakt rozpustný ve vodě...
Doporučujeme
Extrakt z reishi 60 kapslí

Extrakt z reishi 60 kapslí

Koncentrovaný extrakt z Reishi s 30% obsahem polysacharidů (vysoká kvalitu s maximálním obsahem...
Doporučujeme
Extrakt čagy s reishi 60 kapslí

Extrakt čagy s reishi 60 kapslí

Koncentrovaný extrakt Čagy a Reshi s 30% obsahem polysacharidů (vysoká kvalitu s maximálním obsahem...
662 Kč 562 Kč


Čaga frakce vyvolala protirakovinné účinky, které byly přičítány poklesu proliferace nádorových buněk, pohyblivosti a indukci morfologických změn. Je třeba poznamenat, že nevytvořila žádnou nebo nízkou toxicitu v testovaných normálních buňkách. Předkládaná data by mohla otevřít zajímavé cesty pro další zkoumání frakce IO4 jako potenciálního protirakovinného prostředku.

 

Zdroj

PMID: 22135889 [Indexováno pro MEDLINE], https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22135889, Int J Med Mushrooms. 2011;13(2):131-43., Anticancer effects of fraction isolated from fruiting bodies of Chaga medicinal mushroom, Inonotus obliquus (Pers.:Fr.) Pilát (Aphyllophoromycetideae): in vitro studies. Lemieszek MK1, Langner E, Kaczor J, Kandefer-Szerszeń M, Sanecka B, Mazurkiewicz W, Rzeski W., Department of Medical Biology, Institute of Agricultural Medicine, Lublin, Poland. martalemieszek@gmail.com