+420 601 385 966 Přihlásit

Zvrat TPA-indukované inhibice

Zvrat TPA-indukované inhibice mezibuněčné komunikace zprostředkované mezerovými spoji pomocí extraktů houby čaga (rezavec šikmý): účinky na MAP kinázy

Houba čaga (rezavec šikmý) i nadále získává pozornost jako lidový lék s indikací pro léčbu rakoviny a onemocnění trávicího ústrojí. Antikarcinogenní účinek extraktu houby čaga byl zkoumán s využitím modelového systému mezibuněčné komunikace zprostředkované mezerovými spoji (GJIC) ve WB-F344 normálních epiteliálních buňkách jater potkanů.

Buňky byly preinkubovány extrakty houby čaga (5, 10, 20 µg/ml) po dobu 24 hodin a následovala společná léčba s extrakty houby čaga a TPA (12-O-tetradekanoyl-forbol-13-acetát, 10 ng/ml) po dobu 1 hodiny. Inhibici GJIC pomocí TPA (12-O-tetradekanoyl-forbol-13-acetát), rakovinného promotoru, bylo zabráněno léčbou extrakty houby čaga.

Podobně zvýšené fosforylované proteiny kinázy ERK1/2 a p38 byly výrazně sníženy v buňkách ošetřených extrakty houby čaga. Hladina JNK proteinové kinázy se nezměnila, což naznačuje, že extrakty houby čaga mohou blokovat pouze aktivaci ERK1/2 a p38 MAP kinázy. Extrakty houby čaga dále zabraňovaly inhibici GJIC blokováním fosforylace Cx43.

 

Doporučujeme
Extrakt ze sibiřské čagy 100g

Extrakt ze sibiřské čagy 100g

Vysoce kvalitní extrakt ze sibiřské čagy pro zdravý životní styl. Práškový extrakt rozpustný ve vodě...
Doporučujeme
Extrakt z reishi 60 kapslí

Extrakt z reishi 60 kapslí

Koncentrovaný extrakt z Reishi s 30% obsahem polysacharidů (vysoká kvalitu s maximálním obsahem...
Doporučujeme
Extrakt čagy s reishi 60 kapslí

Extrakt čagy s reishi 60 kapslí

Koncentrovaný extrakt Čagy a Reshi s 30% obsahem polysacharidů (vysoká kvalitu s maximálním obsahem...
662 Kč 562 Kč


Komunikace mezi buňkami prostřednictvím kanálů mezerových spojů je jistě rozhodujícím faktorem v rovnováze života a smrti buněk, protože GJIC má důležitou funkci při udržování tkáňové homeostázy pomocí regulace buněčného růstu, diferenciace, apoptózy a adaptivních funkcí diferencovaných buněk. Houba čaga tedy může působit jako přirozený protirakovinný přípravek tím, že brání inhibici GJIC prostřednictvím inaktivace ERK1/2 a p38 MAP kinázy.

 

Zdroj

PMID: 17012771 [Indexováno pro MEDLINE]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17012771, Komentář v PubMed Commons v Biofactors. 2006; 27 (1–4): 147–55 Park, J. R.,1 Park, J. S., Jo, E. H., Hwang, J. W., Kim, S. J., Ra, J. C., Aruoma, O. I., Lee, Y. S., Kang K. S. Laboratoř kmenových buněk a nádorové biologie, Oddělení veterinárního zdravotnictví a BK 21 Program pro veterinární vědu, Národní univerzita Soul, Sillim 9-dong, Gwanak-gu, Soul 151-742, Jižní Korea.