Obdarujte na Mikuláše nejen děti, ale i sebe a své blízké

Mikulas

Den svatého Mikuláše se slaví v západních křesťanských zemích 5 prosince. Je to svátek Mikuláše z Myry se zvláštním ohledem na jeho pověst nositele dárků. Mikuláš je krásná tradice, která přetrvává navzdory času a moderní době. Neměli bychom, ale zapomínat také na jeho hlavní poselství.

Svatý Mikuláš měl úžasné osobní vlastnosti, byl štědrý k potřebným, spravedlivý, laskavý a činil mnoho zázraků. Díky své laskavosti byl jmenován svatým. Přestože jsou v oslavách ve světě rozdíly, poselství zůstává stále stejné:

Účelem tohoto svátku je potěšit nejen děti, ale pěstovat štědrost a laskavost vůči svým bližním. Obdarovat můžete tedy i své drahé a přátelé, na kterých vám záleží.    

 

Pár skvělých tipů